Tồn kho bất động sản của Nam Long tăng vọt lên 4.500 tỉ đồng

Các dự án bất động sản dở dang của Nam Long đã tăng từ 3.261 tỷ đồng lên 4.500 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Nam Long đạt mức 603 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Trong kỳ này, chi phí bán hàng cũng giảm gần ½ so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 33 tỉ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý tăng 57% lên mức 69 tỉ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, NLG còn lại 172 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 41%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 121 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, LNG đạt tổng doanh thu 935 tỉ đồng, giảm 33,7%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 266 tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm nay, NLG đặt kế hoạch doanh thu 3.485 tỉ đồng và 956 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Như vậy, sau 6 tháng, NLG đã thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Dự án khu đô thị Waterpoint Long An

Dự án khu đô thị Waterpoint Long An

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản NLG đạt 10.303 tỉ đồng, tăng 7,6% so với hồi đầu năm. Lượng tiền tương đương tiền trên tài khoản đạt 1.850 tỉ đồng, giảm 250 tỉđồng so với đầu năm.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền của NLG đã tập trung rất lớn vào hàng tồn kho. Lượng tồn kho trong 6 tháng đầu năm đã tăng từ 3.261 tỉ đồng lên 4.526 tỉ đồng vào ngày 30/6, đây chủ yếu là các bất động sản dở dang.

3 dự án lớn nhất trong danh mục tồn kho gồm: Dự án Paragon Đại Phước trên đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai chiếm 1.610 tỉ đồng;  dự án Waterpoint tại Long An có giá trị 783 tỉ đồng và Akari City tại quận Bình Tân có giá trị 852 tỉđồng.

Rate this post

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.