Tag Archives: Nhà phố shophouse ZeitGeist nhà bè

Dự án ZeitGeist Nhà Bè

Tổng Quan Hiện nay chủ đầu tư khu đô thị ZeitGeist Nhà Bè đã bắt tay vào thực hiện ngầm hóa toàn bộ lưới điện cao thế đi qua địa ...

Xem thêm